קישורים

רשויות בישראל

 

 

מדינת ישראל הרשות השופטת       משרד המשפטים         אתר משרד החוץ      כנסת ישראל

נציב תלונות הציבור

משטרת ישראל

בתי דין הרבניים

 

רשויות בארה"ב

 

white house

FEDERAL COURTSsenatetravel state

CHILD ABDUCTION

US COURTSFBI

 גופים המטפלים בחטיפת ילדים