מדיה

  בעקבות תביעת אב להשבת בתו הורה ביהמ"ש לאם להחזירה לארה"ב לאלתר
http://www.psakdin.co.il/news/article.asp?PDUID=nws_njmu

העליון: הבעל בחו"ל, הבת תישאר עם האם בארץ
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4070129,00.html

   העליון הפך החלטות קודמות: ילדה תישאר בארץ
http://www.news1.co.il/Archive/001-D-268564-00.html

 העליון בניו ג'רזי נגד העליון בירושלים 
http://www.news1.co.il/Archive/001-D-277137-00.html

 

עיתונות

 

 

הכל למען בתי

בת המריבה

Bring Ofir Home

 

בת המריבה

Bring Ofir Home

כתבה ידיעות אחרונות מוסף 24 סמדר שיר חלק א

כתבה ידיעות אחרונות מוסף 24 סמדר שיר חלק ב

ידיעות אמריקה ניו ג'רזי

 ניו ג'רזי

BRING OFIR HOME

כתבה ידיעות אמריקה ניו ג'רזי

טובה צימוקי ידיעות אחרונות

BRING OFIR HOME